Solèy se pi bon dezenfektan

Nan peyi dAyiti, enpinite se yon fè nòmal. Nou fini pa pèdi konfyans nan lajistis. Chak moun kenbe lapèn yo pou yo epi kontinye ak lavi yo. Kanpay sa se pou nou al chèche abi sa yo, enpinite oblije n fèmen yon kote a, pou n pase yo solèy. Abi ki kache favorize oubli, favorize enpinite. Kanpay #YonJouVaJou a se pou ede nou sonje, sonje mande jistis, jistis jiskaske enpinite kaba. 

Pou w patisipe, filme tèt ou k ap rakonte istwa yon abi ki rive nan zòn ou, Itilize achtag #YonJouVaJou sou Twitter, YouTube, Facebook ak Instagram pou ede n rasanble pòs yo. Si w bezwen èd, kontakte nou nan fòmilè pi ba a oubyen ekri nou nan [email protected]. Nou ka fè temwayaj ou anonim si nesesè. 


Si nou pale, #YonJouVaJou

  • Contact